DASC

About This Project

Trobada de l’Observatori Català de Prospectiva

Client
  • Departament d’Acció Social i Ciudadania de la Generalitat de Catalunya
Objectiu
  • Organitzar la 1a trobada de l’Observatori Català de Prospectiva i coordinar la secretaria tècnica i la participació d’invitats estrangers.
Estratègia
  • Proporcionar un espai i ambients adequats pel desenvolupament de la trobada entre experts internacionals. Dotar l’espai amb cabines de traducció a diferents idiomes i condicionar la sala per poder realitzar el coffee break sense haver de desplaçar-se (amb l’objectiu d’optimitzar el temps de trobada).
    Pel càtering, al tractar-se del Departament d’Acció Social i Ciutadania, es va tenir en compte treballar amb empreses de compromís i integració social.
Resultats
  • La jornada es va desenvolupar de manera molt satisfactòria, tant la secretaria tècnica com l’assistència i participació dels assistents estrangers.
Category
Casos d'èxit, Casos de éxito, Esdeveniments creatius