Negresco Restaurant

About This Project

Client
  • Negresco Restaurant, restaurant de l’Hotel Negresco Princess
Objectiu
  • Disseny d’una nova imatge corporativa creativa i propera que connecti amb el públic local.

Estratègia
  • Partint d’una identitat corporativa indefinida es duu a terme la planificació i execució d’una estratègia de comunicació que té com a objectiu canviar aquesta realitat i construir una imatge sòlida de l’Hotel Negresco.
    Amb aquesta idea, es desenvolupen el disseny i implementació d’un nou logo i la creació del claim “Negresco és Cultura”. [Hotel Negresco – Gabinet de Premsa] Que han permès, no solament unificar i enriquir la imatge de l’hotel, sinó que li han aportat consistència i han contribuït directament a posicionar-se en el top of mind del nostre core target, el públic local.

Resultats
  • S’ha aconseguit crear una imatge corporativa fresca i elegant que ha estat molt ben acollida tant entre els treballadors de l’hotel, com entre els seus clients.

Category
Casos d'èxit, Estratègia de Màrketing i Branding