Nutraceuticals

About This Project

Creació de la imatge corporativa, newsletter i web corporativa.

Client
  • Nutraceuticals
Objectiu
  • Creació de la imatge corporativa de la nova fira internacional de productes nutracèutics i funcionals Nutraceuticals (incloent-hi els dissenys de: targetes de contacte, carta, firma de mail…), newsletter i web corporativa.
Estratègia
  • Basar-nos en un disseny atractiu però professional que transmeti la imatge i el concepte dels productes nutracèutics i funcionals per tal d’arribar al core target del client.
    .
Resultats
  • Quan es treballa amb temes mèdics/alimentaris és bàsic saber trobar el punt mitjà entre el disseny atractiu i funcional. En el cas de la imatge corporativa de Nutraceuticals es va aconseguir aquest resultat amb un alt percentatge d’acceptació per part del públic final.La nova imatge transmet la seriositat d’una fira professional internacional, però sense oblidar-nos del públic final, que són una part important dels visitants a la fira.Tant l’acceptació de la fira per part dels expositors com l’engagement de la web i la newsletter  van ser molt positius.
Category
Casos de éxito, Estratègia de Màrketing i Branding