TAPTAP

About This Project

Gabinet de premsa especialitzada

Client

TAPTAP

Objectiu

Convertir l’empresa en referent del sector de la tecnologia mòbil

Estratègia

L’estratègia de comunicació contempla accions per aparèixer tant en mitjans especialitzats en noves tecnologies i marketing com en mitjans generalistes. El contacte amb els periodistes dels mitjans especialitzats és constant, tant a través de comunicacions de novetats corporatives com en trobades en els diferents actes i esdeveniments dels sector, on representants de TAPTAP realitzen ponències i presenten casos d’èxit.
La comunicació amb els mitjans generalistes és més puntual, definint molt bé el moment en el què contactar amb un periodista per proposar-li algun tema en concret. S’han dut a terme trobades one to one amb el SEO de l’empresa i periodistes clau.

.


Resultats

TAPTAP’ha convertit en referent en el seu sector aconseguint presència constant en els mitjans tecnològics.
En quant a mitjans generalistes, TAPTAP ha tingut presència en mitjans com El País, Expansión, El Mundo o Cinco Días amb articles i reportatges.
Oh la là! segueix col•laborant de manera continuada amb TAPTAP des de l’any 2011.

Category
Casos d'èxit, Casos de éxito, Estratègia de comunicació i PR